اللهم صل علی محمد و آل محمد

خدایا حکمت قدمهایی را که برایم بر میداری آشکار کن تا درهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم و درهاییکه به رویم میبندی به اصرار نگشایم

بهائیت

 

 

 

  

 دانلود پاور پینت فرقه بهاییت

  

   بهاییت 


تاریخ شاهد ادعاهای دروغین درباره باببیت (واسطه و نائب امام زمان) و مهدویت (ادعاهای مهدوی و امام زمان داشتن) است. بابیت و بهاییت یکی از گروههای انحرافی هستند که از دل تشیع و به بهانه امام زمان و ظهور امام زمان از 170 سال قبل آغاز شده است. 

 
زمینه تاریخی پیدایش بهاییت  


 
فرقه بابیت  

 

میرزا علی محمد باب شیرازی ادعای جانشینی سید کاظم رشتی را مطرح نمود و خود را «باب» نامید و بابی گری را در ایران آغاز کرد. علی محمد شیرازی«باب» در 1235 قمری در شیراز متولد و در سال 1266 در سن 30 یا 31 سالگی در تبریز به دستور امیرکبیر تیر باران و اعدام گردید. علی محمد شیرازی پس از مدتی تجارت در شیراز و بوشهر به کربلا رفت و مدت کمی در درس سید کاظم رشتی شرکت کرد و مسائل تاویلی، عرفانی و غلو در مقام اهل بیت را از استادش آموخت؛ او در کنار درس به ریاضت‏های سخت پرداخت و از اوراد و اذکار و طلسمات سر در آورد. او پس از مرگ سید کاظم رشتی در سال 1260 ادعای جانشینی استاد و ادعای «باببیت» و «رکن رابع» را مطرح ساخت. او در مدت پنج سال از ادعای باببیت به ادعای مهدویت نبوت و الوهیت رسید.
او بارها از ادعاهای خود برگشت و توبه کرد. متن توبه نامه باب به عنوان سند رسمی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است. 

   فتنه‏های بابیت  


باب در طی پنج سال ادعای بابیت و مهدویت و رسالت و اولوهیت جامعه را گرفتار بلوا و آشوب کرد. او با طرح نسخ اسلام و ادعای شریعت جدید آغازگر فتنه جدید علیه شریعت اسلام و تشیع شد. در هر حال با تلاش امیرکبیر، حکومت قاجار و علما و فقهاء، فتنه بابییت در سال 1266 به پایان خود نزدیک می‏شد  اما ... ....  


فرقه بهاییت  


پس از مرگ باب فتنه بابیت در حال پایان بود ! اما با تلاش روسیه پیروان باب؛ بابی گری را ادامه دادند. ابتدا میرزا یحیی نوری(صبح ازل) (بابیه ازلیه) و سپس برادر او میرزا حسینعلی نوری (حسینعلی بهاء الله) راه سید علی محمدشیرازی «باب» را ادامه دادند. بابیت به پایان رسید اما بهاییت آن را ادامه داد.
پس از اختلافات داخلی بابیان؛ در نهایت میرزا حسینعلی نوری با حمایت روسیه و انگلستان پیروز رقابت‏ها گردید.
 
 

- میرزا حسینعلی نوری(متولد 1233 ق- تهران و متوفای 1309 قمری- عکّا)که در فتنه بابیت در واقعه بدشت شاهرود  و ترور نافرجام ناصرالدین شاه و دیگر بلواها و آشوب‏های بابیان نقش داشت دستگیر، زندانی و با وساطت روسیه به حکومت عثمانی (مستعمره انگلستان) تبعید شد. اوابتدا به همراه 73 نفراز بابیان به بغداد و استامبول و سپس به عکّا در ساحل دریای مدیترانه در فلسطین تبعید گردید. او هم در ابتدا ادعای بابیت و سپس ادعای مهدویت و ادعای نبوت و ادعای الوهیت کرد. 
 

پس از مرگ بهاءالله (میرزا حسینعلی نوری) در سال 1309 قمری در عکّا، بین بهائیان بر سر جانشینی او اختلاف افتاد تا اینکه در نهایت عباس افندی (عبدالبها) (متولد 1260 قمری در تهران) موفق شد رهبری بهاییان را به عهده گیرد.
بهاییت امروز؛ میراث عباس افندی (عبدالبها) است نه میرزا حسینعلی نوری (بهاءالله) و سید علی محمد شیرازی (باب). 
 

عباس افندی در سال 1911 میلادی به اروپا و آمریکا مسافرت کرد و به بهاییت سروسامان بخشید و آن را به شکل امروزی با پیشرفت‏های اروپاییان سازگاری داد.
عباس افندی در سال 1340 قمری (1300 شمسی) در شهر عکا درفلسطین (اسراییل بعدی) درگذشت و رهبری بهاییان به شوقی افندی (متولد 1314 قمری، متوفای 1336 شمسی در لندن) نوه دختری عباس افندی رسید.
عباس افندی که تحصیل کرده دانشگاه آمریکایی بیروت و آکسفورد بود به بهاییت نظم و تشکیلات بخشید و چون از داشتن فرزند محروم بود اداره بهاییت را به سازمانی به نام «بیت العدل» سپرد.
گرچه از سال 1328 تاکنون بیت العدل رهبری بهاییان را به عهده دارد، امّا بیوه شوقی افندی (روحیه ربانی، روحیه افندی، روحیه ماکسول، زن کانادایی- آمریکایی شوقی افندی) تا سال 2000 رهبری بهاییان را به عهده داشت.
در میان بهاییان از میرزا حسینعلی نوری (بهاء الله) تا کنون؛ اختلاف داخلی، رقابت‏ها و کشمکش‏ها و نزاع‏های بسیاری در گرفت که تا کنون ادامه دارد امّا امریکا و اسراییل از فرو پاشی داخلی ساختار بهاییت جلوگیری می‏کنند.  
- بر اساس تعالیم بهاییت «ولی امر» موجود باید«ولی امر» بعدی را تعیین نماید و از این جهت باب، بها، عبدالبهاء و شوقی افندی«ولی امر» بهاییان هستند.
شوقی افندی کسی را به عنوان «ولی امر» تعیین نکرد بلکه سازمان و ساختار بیت العدل را به رهبری برگزید و این بر خلاف تعالیم بهاییت است ! و از این جهت" چارلز میسن ریمی"آمریکایی خود را جانشین شوقی افندی دانست و بیت العدل را قبول نکرد ! واز بهاییت انشعاب یافت. البته گروهها وانشعابات دیگری نیز در بهاییت اتفاق افتاد.
حال سوال این است، این همه انشعابات واختلافات داخلی در بهاییت نشانه چیست ؟!
در حالی که عباس افندی می‏گوید: اگر بهاییت به دو فرقه مخالف هم در آیند هر دو گروه باطل هستند. 

 
 
 
بهاییت و استعمار 


بهاییت راباید ساخته و پرداخته استعمار (روسیه، انگلستان، آمریکا، اسراییل) دانست که در هر زمانی یکی از این قدرتهای استعمارگر از بهاییت به حمایت مادی و معنوی پرداختند.
- شواهد تاریخی در حمایت روسیه  (سفیر کبیر روسیه و پناهندگی میرزا حسینعلی نوری به سفارت روسیه و ...) و حمایت انگلستان  (تبعید میرزا حسینعلی نوری به حکومت عثمانی مستعمره انگلستان و حمایت ژنرال النبی از بهاییان و ...) و حمایت آمریکا  (سفر عبدالبها به آمریکا و نام گرفتن آمریکا به «مرکز میثاق» توسط عبدالبها ومعافیت بهاییان از حقوق گمرکی و مالیاتی در آمریکا و... )و حمایت اسراییل از بهاییان  (عکّا قبله بهاییان در اسراییل و ...) بسیار و بسیار است که از این مجال خارج است. به عنوان نمونه:
- شوقی افندی دولت اسراییل را پناهگاه بهاییت و اسراییل را «ارض اقدس» و «مشرق الاذکار» نامید. 
- عباس افندی (عبدالبها) به پاس خدمات به امپراطوری بریتانیا (انگلستان) به مقام سرّ، نایت هود و شوالیه مفتخر گردید که سند تاریخی آن و تصاویر آن موجود است. 

 بهاییت و حکومت قاجار 


فتنه بابیت و بهاییت به عنوان یک جنبش اعتراضی بر ضد حکومت قاجار مطرح گردید. بابیان در ترور نافرجام ناصر الدین شاه دخالت کردند چنانکه در بسیاری از کشتارها و غارت‏ها و بلواها و آشوبها در دوره ناصرالدین شاه نقش داشتند.
در نهایت با اعدام باب (سید علی محمد شیرازی) به دستور امیر کبیر صدراعظم و تبعید بابیان به حکومت عثمانی، قاجار از فتنه بابیت و بهاییت جان سالم بدر می‏برد. 
 

بهاییت و حکومت پهلوی  

بهاییت در دولت پهلوی بیشترین و گسترده ترین حضور را داشت. حضور رهبران و سران بهاییت به عنوان نخست وزیر (هویدا) و وزیر (11 وزیر کابینه) در وزارت آموزش و پرورش (از مهد کودک تا دانشگاه -خانم فرخ رو پارسا وزیرآموزش و پرورش )؛ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، رادیو، تلویزیون (تلویزیون ملّی)، ارتش (فرماندهان ارشد ارتش )، دربار (تیمسار ایادی) اقتصاد (حبیب ثابت، هژبر یزدانی) و ... نشان از نفوذ وتسلط بهاییان برحکومت پهلوی دارد.
حضور بهاییت در حکومت پهلوی بدانجا می‏رسد که زمزمه بهایی شدن محمد رضا پهلوی به گوش می‏رسید تا آنجا که بهاییان در جلسات داخلی اعلام می‏کنند «ما اطلاع داریم که شاهنشاه آریامهر بهایی می‏باشند»  بر این اساس دوران پهلوی را باید بهترین و رویایی ترین دوران بهاییت دانست. بر اساس تعالیم بهاییت دخالت در سیاست ممنوع است.
حسینعلی بهاء در این باره می‏گوید: «اگر در مجلسی بودید و دیدید کسی وارد بحث‏های سیاسی شد بدانید از احباء نیست، خود را به این جیفه (مردار (سیاست) ) آلوده نکنید». 
ارتشبد فردوست می‏گوید: «روزی از سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) پرسیدم چگونه شما شغل سیاسی پذیرفته اید ؟ پاسخ داد: از عکّا (بیت العدل در اسراییل) سوال شد و اجازه دادند که در موارد استثنایی و مهم این مشاغل پذیرفته شود». (2)  

 
بهاییت و انقلاب اسلامی ایران 
 

اگر دوران حکومت پهلوی بهترین و شکوفاترین دوران بهاییت بود پیدایش انقلاب اسلامی؛ سنگین ترین و مهلک ترین ضربه- در حدّ مرگ و نابودی- برای بهاییت محسوب می‏شود.
بر همین اساس از ابتدای پیدایش انقلاب اسلامی تا کنون بهاییت نه تنها به مخالفت با جمهوری اسلامی ایران پرداخت که با دشمنان انقلاب اسلامی ایران یعنی آمریکا و اسراییل هم پیمان شد و نقش جاسوسی و ستون پنجم نظام صهیونیسم بین الملل را بازی می‏کند.
 
 

بیت العدل  


بیت العدل همان محفل بهاییان است. در هر شهر و مکانی که نه نفر بهایی باشند یک محفل (بیت العدل) تشکیل می‏شود. بیت العدل ابتدا توسط بهاء الله (میرزا حسین نوری) مطرح، و توسط عباس افندی ایجاد و توسط شوقی افندی توسعه و گسترش یافت و تاکنون به عنوان مرکز اصلی بهاییت فعالیت می‏نماید. بیت العدل اعظم (مرکز جهانی بهاییت) در اسراییل قرار دارد. این سازمان و تشکیلات دارای سه رکن است:
مؤسسه ولایت امر(رهبران اصلی؛ مثل شوقی افندی، روحیه ماکسول و ... )
مؤسسه ایادی امر الله (مبلغان و مروجان بهاییت)
بیوت عدل (محافل ده – شهر – استان – کشور – بیت العدل اعظم )
بیت العدل اعظم چهار وظیفه اصلی دارد:
تشریع و تغییر قوانین
حل مشکلات و مسایل بهاییان
تعیین مبلغان و ایادی امر الله و اداره امور سیاسی، اقتصادی، محافل بهاییان
مرجع کلّ امور بهاییان 
بازگشت از بهاییت
از همان ابتدای پیدایش بابیگری تا پیدایش بهاییت و تاکنون بسیاری از مبلغان و مروجان و نویسندگان و پیروان بابیت و بهاییت از این فرقه اعلام انزجار نمودند و به دامن اسلام و تشیع برگشتند.
عبد الحسین آیتی (آواره) کاتب عبدالبها و صاحب کتاب «کشف الحیل» و فضل الله مهتدی معروف به صبحی و صاحب کتاب «پیام پدر» و «خاطرات صبحی» از جمله باز گشتگان از بهاییت هستند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از پیروان این فرقه ضالّه متوجه سراب بودن این فرقه گشتند و به دین مبین اسلام بازگشتند. در سال‏های اخیر بازگشت خانم «مهناز رئوفی» نویسنده چندین جلد کتاب بر ضد بهاییت از آخرین موارد بازگشت از بهاییت است. 

 
عقاید بهاییت ادعای الوهیت باب و بهاء
در اندیشه بابییت وبهاییت، باب و بها خدایانی هستند که؛ که زاده شده است، زندانی می‏شود، و می‏میرد. ! این خدایان به صدور آیات، الواح، فرامین _به تقلید از قرآن¬_ همراه با عربی ناقص و غلط و فارسی مملو از تناقض و اغلاط ادبی؛ می‏پردازند.
ادعای نبوّت و اینکه باب و بهاء در ردیف پیامبران همانند موسی، عیسی، ابراهیم و نوح(ع) و حتی برتر از پیامبران هستند. 
انکار ختم نبوت و ادعای نسخ شریعت اسلام از دیگر عقاید وادعاهای بهاییان محسوب می‏شود. 
 

ناسازگاری بهاییت با خاتمیت چگونه، آیین وفرقه ای که از آیین و دین اسلام انشعاب یافت می‏تواند با آموزه‏های ضروری و بدیهی (اصل) آن دین (اسلام) به مخالفت پردازد ؟! چون انکار اصل، انکار فرع وانشعاب را در پی خواهد داشت. !
ادعای بابیت و مهدویت کجا ؟ و ادعای نبوت و الوهیت و نسخ شریعت وخاتمیت کجا ؟ خاتمیت دین اسلام و خاتمیت پیامبر اسلام از اعتقادات مشترک شیعه و سنی است 
 انکار معاد و قیامت
در عقیده بابیت و بهائیت با آمدن باب، قیامت بر پا شده و با مرگ او قیامت به پایان رسید و با بعثت بهاء قیامت آغاز و با مرگ او به پایان رسید. 
 اعتقاد به مهدویت نوعی و انکار مهدویت شخصی
برخی از بابیان و بهاییان مهدویت می‏پذیرند در نظر آنها مقام مهدویت از مقام ولایت تشریعی برخوردار است و این مهدی هم سید علی محمد باب است. این مهدی مؤسس دین و شریعت جدید است. 
 اعتقاد به پلورآلیسم دینی
بهاییت اعتقاد به پلورآلیسم دینی و کثرت گرایی دینی دارد. عبدالبهاء می‏گوید:
ملکوت مختص جمعیت خاصی نیست، شما می‏توانی بهایی مسلمان، یا بهایی ماسونی، یا بهایی مسیحی یا بهایی یهودی باشی !». 
 رویکرد التقاطی به مکاتب غربی
- بهائیت از مکاتب جدید غربی مثل فمنیسم و لیبرالیسم بهره برده است و برتساوی زن و مرد تاکید می‏ورزد.
 نفی تقلید و رویکرد تقلید ستیزی
بهاییت از یک طرف تقلید و رجوع غیر متخصص به متخصص را منع می‏کند در حالی که خود بیت العدل اعظم را مرجع کلّ امور بهاییان می‏داند.   


  

احکام و مناسک بهاییان
- مخالفت صریح با اصول دین اسلام
- مخالفت با حکم حجاب وتایید ارتباط با نا محرم.
- ازدواج با محارم (البته در غیر از ایران ! ).
- پاک بودن همه چیز و حتی نجاسات. (با خواندن اسم بهاء و «الله اطهر» همه چیز پاک می‏شود. )
- حلیت ربا.
- منبع احکام شرعی بهاییت کتاب اقدس است.
- در نه روز کسب و کار حرام است.
- اعیاد بهاییان، اوّل و دوّم محرم (ولادت باب و بهاء )، سه روز عید رضوان، بعثت بهاء وپنجم جمادی الاولی ولادت عبدالبها و بعثت باب و17دی روز جوانان.
- وفیات وعزای بهاییان، روز وفات بهاء الله (روز هفتادم نوروز) و روز مرگ باب (بیست و هشتم شعبان).  


ترفند‏های بهاییت
مهم ترین شیوه‏ها وترفندهای بهاییان برای ترویج وگسترش بهاییت عبارت است از:
- نفوذ از طریق فعالیت‏های اقتصادی و تجاری
- نفوذ در سازمان‏های بین المللی و حقوق بشری
- حضور بهاییت به عنوان تنها سازمان غیر دولتی در سازمان ملل
- بازسازی و فعالیت از سال 1376 به صورت فعالیت‏های علنی و تبلیغی
- شعار 10% مردم ایران در 2020
- ترویج جلسات و محافل بهایی
- عضو گیری از دختران و پسران جوان و جلسات پارتی
- گسترش کلاس‏های موسیقی
- استفاده از شهوت جنسی و فساد اخلاقی ودوست یابی
- استفاده ابزاری از زن ودختران جوان
- عدم اطلاع بهاییان از منابع اصیل بهاییت
- عدم اجازه مطالعه کتب غیر بهاییان
- عدم اجازه ارتباط بهاییان با عالمان دینی
- نفوذ درارکان؛ ادارات وسازمانها ی حکومتی و جاسوسی برای اسراییل وآمریکا
- نفوذ در رسانه‏های تبلیغی، ماهواره، اینترنت، فضای سایبر برعلیه نظام اسلامی
- و...  

 


شیوه‏های مقابله با بهاییت 

 

 

آگاهی و شناخت نسبت به عقاید، اندیشه ها، شیوه ها، و روش ها، ترفند‏ها و نیرنگ‏ها ی بهاییت
رصد کردن فعالیت‏های فرهنگی – تبلیغی بهاییان
نقد عالمانه و محققانه و منطقی آموزه‏ها و شبهات بهاییت
ایجاد رادیو، تلویزیون، شبکه‏های ماهواره ایی، سایت‏های اینترنتی، وبلاگ، وفضای سایبر ومجازی؛ جهت آشنایی جوانان با انحرافات و خطرات این فرقه
افشای وابستگی بهاییت به استعمار، آمریکا، انگلستان و صهیونیسم و اسراییل. 
  

 

معرفی چند منبع : 

بهاییت در ایران ، سعید زاهد زاهدنی؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1384  

جستارهایی از بهایی گری در ایران ، عبدالله شهبازی  

محمد محمدی اشتهاردی ، بابی گری و بهایی گری ، 1383

 

 

شیخییه(کشفیه یا پایین سری) پیروان شیخ احمد احسایی هستند که در قرن سیزدهم (نوزدهم میلادی)به وجود آمد. رهبر شیخیه شیخ احمد احسایی (متولد 1166 ه. ق در احساء عربستان و متوفی 1242 در مدینه عربستان) است که با طرح:
توجه به امامت (به عنوان علل اربعه کائنات و واسطه فیض ودارای صفت خالقیت، رازقیت و مشیت )، غلو در مقام ائمه(ع)، توجه به امور باطنی؛ توجه به رویا؛ تأویل و ... مورد مخالفت فقها و بزرگان عصر خویش قرار گرفت.
- پس از شیخ احمد احسایی شاگرد او سید کاظم رشتی (متوفی 1260) راه شیخییه را پی گرفت. سید کاظم رشتی با طرح «رکن رابع» (خداوند، پیامبر، امام و انسان کامل (واسطه بین امام زمان با مردم) باببیت را مطرح ساخت.
پس از مرگ سید کاظم رشتی برای جانشینی وی اختلاف شد و شیخییه به سه گروه، شیخیه کرمانیه یا کریمخانیه، شیخیه آذربایجان (حجه الاسلام تبریزی، ثقه الاسلام تبریزی، احقافی )وشیخیه بابیه (سید علی محمد باب شیرازی) تقسیم شدند. 

 
با ارائه نظر و " لایک " در انتشار این مطلب با ما سهیم شوید . (1)
جمعه 4 اردیبهشت 1394 12:04
f.ak. [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
ببخشید میشه رمز عبور واسه دانلود فایل پاورپوینت ها رو هم بذارید. خیلی ممنون
پاسخ:
سلام

رمز : asfa
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد ایمیل مدیر وبلاگ : philosophn@gmail.com